Weerbaarheid

Voor sommige kinderen is het fijn om meer voor zichzelf te leren opkomen of op een andere manier weerbaar te zijn. Ze worden aangemeld met deze hulpvraag.
Vaak is dit (toch nog) wel een vaag begrip voor kinderen. Ze weten wel dat hun ouders of de juf dit graag willen en dat het ze gaat helpen, maar wat het precies betekent en hoe ze dit kunnen gaan inzetten, is nog best ingewikkeld.
Ik kan uw zoon/dochter hier individueel op coachen, maar dit kan ook in een groepje van 2-5 kinderen. Op die manier kunnen we het samen oefenen. Niet alleen met mij, maar juist ook met leeftijdsgenootjes. Zo kunnen we van en met elkaar leren en zullen we er samen achterkomen dat weerbaar zijn voor iedereen in een ander stukje zit. Dit kan zich op verschillende manieren uiten en dan is het fijn om een manier te vinden die bij jou past.

Opbouw
De eerste keer zijn we met kennismaken bezig en gaan we kijken naar de vraag wat weerbaar zijn nu eigenlijk voor eenieder betekent. Daarin zullen verschillen voorkomen, maar zeker overeenkomsten. Vertrouwen en jezelf durven zijn staan dan centraal. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen vanuit de groep en stem mij af op ieder kind. Hier pas ik de volgende sessies dan ook op aan.
Hierin zullen we verder gaan met zaken als: vertrouwen, helpende gedachten, grenzen leren kennen, opkomen voor je zelf, hulpbronnen, creativiteit, uiten, spel, krachtbronnen, sterk staan e.d.
In de vijfde sessie blikken we terug en vieren we met elkaar wat we hebben bereikt. De laatste sessie is een die in het teken staat van vieren. En dat doen we niet alleen. Ouders, broertjes en zusjes, een vriend(in), opa of oma zijn dan van harte welkom om te komen en te ontdekken wat de kinderen hebben geleerd. Deze sessie zal naar verwachting wat korter zijn, maar mag zeker niet ontbreken!

U bent van harte welkom tijdens de laatste sessie.
Dit zal de spreekwoordelijke ‘ kers op de taart zijn’.

Praktische informatie

Deze vinden plaats op zaterdagochtend van 10.00- 11.00 op basisschool Eglantier Tanthof
Voorafgaand hebben we een telefonisch of online gesprek.
U vult voor de start een intakeformulier in en tekent voor akkoord.
De sessies duren 60 minuten. Graag zorgen dat uw kind er op tijd is en naderhand lekker mee naar huis kan. Indien kinderen zelf naar huis mogen gaan, vraag ik u hiervoor toestemming te geven op het intakeformulier.
De kosten bedragen 5 sessies x 70 euro= 350 euro.
De zesde sessie die in het teken staat van vieren is gratis en zal 30- 45 minuten duren.
vragen stellen aan de juf
Data najaar 2021: zaterdag 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 20 november en afsluitend 27 november.

Nog vragen? Bellen of mailen kan altijd!