Arrangementen

Ik werk al jaren in het onderwijs en heb ervaring binnen verschillende groepen. Ik heb daarin mogen ervaren hoe prachtig dit vak is, maar ook waar de uitdagingen voor leerkrachten liggen. Hulp van buitenaf kan dan uitkomst bieden.
Mijn ideaal is dat die externe hulp juist komt van binnenuit. Leerkrachten hebben vaak veel ervaring en kennis. Het is goed om die samenwerking daarin met elkaar aan te gaan. Ik vind het een groot voordeel wanneer ik in school aan de slag kan met een kind, waarbij ik de ruimte heb om dit terug te koppelen naar de leerkracht en andersom. Op die manier zijn de lijntjes kort en beweeg je samen in plaats van langs elkaar heen. Hierin nemen we de ouders natuurlijk mee.
Mijn grote ideaal is nog niet bereikt, maar ik ga graag samen op weg en neem hierin stappen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PngItem_6760415-3-646x1024.png

Waarom ik?
Ik denk dat ik veel te bieden heb. Het voordeel is dat ik veel ervaringen heb met het draaien van verschillende groepen. Tijdens mijn opleiding heb ik mij gespecialiseerd in het speciaal basisonderwijs. Daarna rolde ik het jenaplanonderwijs in. Hier was ik al bekend mee, omdat ik op een jenaplanschool heb gezeten. Als leerkracht leerde ik de andere kant kennen: werken vanuit projecten, de leerdoelen kennen, methodes durven loslaten, inzetten van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen, differentiëren, nieuwe didactische werkvormen inzetten, kindgesprekken voeren e.d. waren daarin heel normaal. Toen ik de stap naar een nieuwe school maakte en het reguliere onderwijs in ging, kreeg ik de bevestiging dat dit niet vanzelfsprekend is. Hierdoor ontstonden leuke gesprekken met collega’ s en heb ik daarnaast de overstap naar het openbare onderwijs ervaren als een verrijking van mijn persoonlijke leven.
De kennis over het onderwijs zit er! Daarnaast heb ik mij verder ontwikkeld en ben ik kindercoach. Daar zit mijn kracht. Ik kijk graag naar het totale plaatje, naar het hele kind en zijn/haar behoeftes. Ik weet hoe ik hierop kan inspelen en hoe ik kinderen kan begeleiden in het ontdekken van hun kwaliteiten en hoe ze deze kunnen inzetten. Dit neem ik mee in het hele traject. Wanneer een school voor mij kiest, kiest deze voor dit hele pakket. Ik ga met liefde aan de slag om op cognitief vlak dingen te verbeteren, maar niet zonder het welbevinden en de sociaal- emotionele ontwikkeling hierin mee te nemen. Ik ben er van overtuigd dat dit van belang is én invloed heeft. Wanneer je dit samenpakt, krijgt je het grootste rendement is mijn ervaring.

Zieke kinderen
Ik heb mij aangesloten bij de Bazalt- groep in Den Haag. Al vanaf de PABO heb ik gedacht om ooit te gaan werken met kinderen in bijzondere omstandigheden. Kinderen die wel willen leren en waarbij de ontwikkeling door kan gaan, maar die te maken hebben met uitdagingen. Toen ik als ZZP’er aan de slag ging was dit een mooi moment om deze stap te zetten. Mijn aandacht ging naar de groep kinderen die ziek zijn en daarom niet meekunnen doen met het reguliere programma. Doordat ik meer kennis heb opgedaan als kindercoach, weet ik waar kinderen tegenaan kunnen lopen en waarom leren soms gewoonweg niet gaat. Juist terwijl kinderen dit wel willen. Kinderen willen gewoon- zijn en eigenlijk net als de rest. Wanneer je ziek wordt of bent, ontstaan daar omstandigheden waardoor je ineens opvalt. En dat brengt veel met zich mee. Ik probeer de ondersteuning te bieden in dit proces en het gewone leren door te laten gaan.
Stap voor stap.