Arrangementen

Ik werk al jaren in het onderwijs en heb ervaring binnen verschillende groepen. Ik heb daarin mogen ervaren hoe prachtig dit vak is, maar ook waar de uitdagingen voor leerkrachten liggen. Hulp van buitenaf kan dan uitkomst bieden.
Mijn ideaal is dat die externe hulp juist komt van binnenuit. Leerkrachten hebben vaak veel ervaring en kennis. Het is goed om die samenwerking daarin met elkaar aan te gaan. Ik vind het een groot voordeel wanneer ik in school aan de slag kan met een kind, waarbij ik de ruimte heb om dit terug te koppelen naar de leerkracht en andersom. Op die manier zijn de lijntjes kort en beweeg je samen in plaats van langs elkaar heen. Hierin nemen we de ouders natuurlijk mee.
Mijn grote ideaal is nog niet bereikt, maar ik ga graag samen op weg en neem hierin stappen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PngItem_6760415-3-646x1024.png

Onderwijs- hart
Ik heb veel te bieden op het gebied van didactische en pedagogische kennis en vaardigheden. Dit combineer ik met het coachen. Het voordeel is dat ik veel ervaringen heb met het draaien van verschillende groepen. Tijdens mijn opleiding heb ik mij gespecialiseerd in het speciaal basisonderwijs. Daarna rolde ik het Jenaplanonderwijs in. Hier was ik al bekend mee, omdat ik op een Jenaplanschool heb gezeten. Als leerkracht leerde ik de andere kant kennen: werken vanuit projecten, de leerdoelen kennen, methodes durven loslaten, inzetten van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen, differentiëren, nieuwe didactische werkvormen inzetten, kindgesprekken voeren e.d. De zaken waren daarin heel normaal. Toen ik de stap naar een nieuwe school maakte en het reguliere onderwijs in ging, kreeg ik steeds de bevestiging dat dit niet vanzelfsprekend is. Ik ontdekte mijn eigen kwaliteiten. Vervolgens ontstonden er leuke gesprekken met collega’ s en heb ik daarnaast de overstap naar het openbare onderwijs ervaren als een verrijking van mijn persoonlijke leven.
De kennis over het onderwijs zit er! Daarnaast heb ik mij verder ontwikkeld en ben ik kindercoach. Daar zit mijn kracht. Ik kijk graag naar het totale plaatje, naar het hele kind en zijn/haar behoeftes. Ik weet hoe ik hierop kan inspelen en hoe ik kinderen kan begeleiden in het ontdekken van hun kwaliteiten en hoe ze deze kunnen inzetten. Dit neem ik mee in het hele traject. Wanneer een school voor mij kiest, kiest deze voor dit hele pakket. Ik ga met liefde aan de slag om op cognitief vlak dingen te verbeteren, maar niet zonder het welbevinden en de sociaal- emotionele ontwikkeling hierin mee te nemen. Ik ben er van overtuigd dat dit van belang is én invloed heeft. Wanneer je dit samenpakt, krijgt je het grootste rendement is mijn ervaring.

Ik heb ervaren dat ik geniet van het 1-op-1 werken met kinderen met verschillende hulpvragen. Het werken in kleine groepjes is voor mij ook geen enkel probleem. En dat ik een prettig contact heb met de leerkrachten in een school. Juist omdat ik weet welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Deze verschillen per school, leerkracht, klas en kind. Toch zijn er vaak wel wegen te vinden en die paden bewandel ik graag. Op deze manier blijft mijn onderwijs-hart betrokken en klopt deze net een beetje harder omdat ik mijn grote droom van coachen hiermee kan combineren.