Voor leerkrachten

Mooi vak
Het onderwijs…..een vak waarvoor je hebt gekozen met passie en ambitie. Elke dag zet jij je weer in om kinderen en jongeren iets bij te brengen. Je wilt ze verder helpen in hun ontwikkeling. Het is altijd prettig als kinderen een mooie leercurve laten zien, dat doet goed. De dagelijkse praktijk is anders. Je bent niet alleen bezig met het begeleiden en het overbrengen van leerstof. Zaken als: vergaderingen, administratie, oudergesprekken, analyses maken, evalueren, reflecteren, plan van aanpak maken en aanpassen komen erbij. En daar zit het hem niet alleen in. Het zit in zoveel, soms kleine, momenten. Het is een mooi vak, dat is zeker! Maar ook een vak die de nodige uitdagingen met zich mee kan brengen.

Coaching
In het onderwijs wordt het steeds meer gebruikelijk om werknemers een stukje coaching en ondersteuning aan te bieden. Ik weet nog dat ik dit zelf aangeboden kreeg. In eerste instantie was ik daarover verbaasd. ‘Ik kan dit zelf’, was een gevoel wat meteen naar bovenkwam. We zijn als leerkracht enorm geneigd onze eigen klas te draaien en evalueren en reflecteren doen we vrijwel dagelijks. Hulp vragen doen we onderling bij een vertrouwde collega en verder lopen we door. Dat doorlopen en maar blijven gaan is wat veel leerkrachten uiteindelijk nekt. Een pas op de plaats maken, rustig zaken overzien en even midden in alle hectiek stil te staan en vooral het maken van keuzes, zijn manieren om goed voor jezelf te blijven zorgen.
Mocht je daar nu even in vastlopen? Je bent beslist de enige niet!
Toch is die ene collega waarmee je graag praat, vaak net zo druk als jij en zit in dezelfde spreekwoordelijke molen.
Heb je behoefte aan een frisse blik, iemand die met je meedenkt en ervaring heeft met het reilen en zeilen binnen een school?
Ik help je hier graag bij.

Je hoeft het niet alleen te doen.
Het betekent niet dat je faalt.
Dit betekent dat je voor jezelf zorgt.
En mooier dan Loesje kan ik het niet verwoorden.