Werkwijze

Oplossingsgericht
Ik werk graag met oplossingsgerichte oefeningen in het coachen. Een van de kenmerken is dat dit gericht is op het heden en de toekomst. We ontdekken wat werkt door te praten, maar vooral te doen! Lekker praktisch en met een bepaald doel voor ogen. Een kleine verandering is vaak al voldoende en daardoor zijn de trajecten van kortere duur.

Aanmelden
Nadat het eerste contact is gelegd (e-mail, bellen, sms of whats app), maken we een telefonische afspraak om kennis te maken. Hier is ruimte voor het stellen van vragen en kunnen we praktische zaken met elkaar afspreken. Dit gesprek is vrijblijvend en u kunt hierna uw tijd nemen om tot een besluit te komen. Wanneer u er een goed gevoel bij heeft, stuur ik u een intakeformulier toe met vragen en afspraken. We spreken het aantal sessies af die ik verwacht nodig te hebben (vaak rond de 5 sessies waarbij de intake meetelt als de eerste sessie). Mocht blijken dat meer sessies wenselijk zijn, dan geef ik dit tijdig aan en altijd in overleg. Mocht u zelf behoefte hebben aan extra sessies, dan is dit altijd bespreekbaar.

Intake
Mijn ervaring is dat kinderen de eerste keer best spannend vinden. Een gezamenlijke start met de ouder(s) zorgt voor een stukje veiligheid. Dan kunnen we gezamenlijk kijken naar de veranderwens en de reden van aanmelding. Vaak is de basis dan gelegd om met het kind alleen aan de slag te gaan. Heeft u liever een aparte intake zonder uw kind? Dan kan dat ook natuurlijk. Geef dit aan tijdens het kennismakingsgesprek.

Sessies
Tijdens de sessies werk ik spelenderwijs, oplossingsgericht en op een onderzoekende manier met kinderen. Vaak hebben de kinderen niet eens door wat ze allemaal leren in dit uur. Er komt zoveel voorbij. We maken daar samen een creatieve verslaglegging van. Dat is voor ieder kind anders: een poster, een schatkistje, een verhaal, een strip, een foto reportage of door het maken van een eigen playlist. Vaak zijn ouders (begrijpelijk!) nieuwsgierig hoe het is gegaan. Het ene kind zal dit meteen vertellen, het andere kind heeft hier tijd voor nodig of heeft hier niet meteen zin in. Wanneer u als ouder behoefte heeft aan tussentijdse terugkoppel- momenten, bespreken we dit met elkaar en nemen we dit mee in de gemaakte afspraken.


Evaluatiegesprek

Tot slot is er het evaluatiegesprek. Ik heb goede ervaringen om dit samen met u en uw kind te doen. Hier vertellen uw kind en ik wat er naar voren is gekomen tijdens de sessies, laten we resultaten zien en gaan we met elkaar in gesprek over hoe het nu gaat. Soms vinden kinderen het leuk om dit aan de hand van een oefening, die ze eerder zelf hebben ervaren, te doen. Dan doen we dat.
We zorgen dat het voor iedereen op een fijne wijze afgesloten kan worden.

Een bijzonder moment!
Ik zeg uw kind (en u) met een warm en trots hart gedag.
Hij/zij gaat de deur uit met het gevoel: Ik kan het!