Werkwijze

Oplossingsgericht
Ik werk graag met oplossingsgerichte oefeningen in het coachen. Een van de kenmerken is dat dit gericht is op het heden en de toekomst. We ontdekken wat werkt door te praten, maar vooral te doen! Lekker praktisch en met een bepaald doel voor ogen. Daarnaast maak ik gebruik van creatieve werkvormen, spel en de natuur. Een kleine verandering is vaak al voldoende om zelf verder te kunnen. Daardoor zijn de trajecten van kortere duur. Nu is elk kind uniek en heeft ieder kind hierin een eigen pad te bewandelen. Mijn ervaring is dat kinderen en ouders met wat grotere hulpvragen mijn praktijk ook weten te vinden. Dan kunnen de coachtrajecten langer duren. Dit is altijd in overleg en hierin wordt gekeken naar goed is voor het kind. Wanneer ik denk dat dit niet meer bij mijn expertise past, geef ik dit eerlijk aan en kan ik eventueel helpen met het nemen van andere vervolgstappen. Mijn trajecten zijn op maat en hierin is het fijn om een stukje vrijheid te hebben om de trajecten met elkaar vorm te geven. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met ouders en het kind.

Aanmelden
Nadat het eerste contact is gelegd (e-mail, bellen, sms of whats app), maken we een telefonische afspraak om kennis te maken. Hier is ruimte voor het stellen van vragen en kunnen we praktische zaken met elkaar afspreken. Dit gesprek is vrijblijvend en u kunt hierna uw tijd nemen om tot een besluit te komen. Wanneer u er een goed gevoel bij heeft, stuur ik u een intakeformulier toe met vragen en afspraken. Daarnaast stuur ik de algemene voorwaarden mee. Deze kunt u ook teruglezen op de website. Gemiddeld duren deze trajecten 6-7 sessies (dit is inclusief intake). Mocht blijken dat meer sessies wenselijk zijn, dan geef ik dit tijdig aan en altijd in overleg. Mocht u zelf behoefte hebben aan extra sessies, dan is dit altijd bespreekbaar.

Intake
Mijn ervaring is dat kinderen het de eerste keer best spannend kunnen vinden. Een gezamenlijke start met de ouder(s) zorgt voor een stukje veiligheid. Dan kunnen we gezamenlijk kijken naar de veranderwens en de reden van aanmelding. Vaak is de basis dan gelegd om met het kind alleen aan de slag te gaan. Heeft u liever een aparte intake zonder uw kind? Dan kan dat ook natuurlijk. Geef dit aan tijdens het kennismakingsgesprek.

Sessies
Tijdens de sessies werk ik spelenderwijs, oplossingsgericht en op een onderzoekende manier met kinderen. Vaak hebben de kinderen niet eens door wat ze allemaal oppikken. Er komt zoveel voorbij. We maken daar samen een creatieve verslaglegging van. Dat is voor ieder kind anders: een poster, een schatkistje, een verhaal, een strip, een foto reportage of door het maken van een eigen playlist. Vaak zijn ouders (begrijpelijk!) nieuwsgierig hoe het is gegaan. Het ene kind zal dit meteen vertellen, het andere kind heeft hier tijd voor nodig of heeft hier niet meteen zin in. Ik bespreek op welke manier ik ouders op de hoogte houdt. Hierin neem ik de wensen van het kind mee. Dit kan per e-mail zijn, een kort gesprek, een whats- appje of een telefoontje. Mijn ervaring is dat dit heel natuurlijk verloopt. Het contact met ouders is een belangrijk onderdeel van mijn werk en ik vind het belangrijk dat ouders zich hierin betrokken voelen.

Een optie kan daarbij zijn dat ik met leerkrachten van school in gesprek ga. Dat kan ook samen met de ouder. Hierin kunnen nieuwe inzichten ontstaan en kunnen we kijken naar wat het kind nodig heeft. Soms ontdekken we veel overeenkomsten en komen dezelfde vragen naar boven. Op andere momenten ontdekken we juist de verschillen. Deze gesprekken kunnen zeker een toegevoegde waarde hebben wanneer er zaken zijn die op school spelen.
Ouders geven toestemming voor dergelijke gesprekken.


Evaluatiegesprek

Tot slot is er het evaluatiegesprek. Ik heb goede ervaringen om dit samen met u en uw kind te doen. Hier vertellen uw kind en ik wat er naar voren is gekomen tijdens de sessies, laten we resultaten zien en gaan we met elkaar in gesprek over hoe het nu gaat. Soms vinden kinderen het leuk om dit aan de hand van een oefening, die ze eerder zelf hebben ervaren, te doen. Dan doen we dat.
We zorgen dat het voor iedereen op een fijne wijze afgesloten kan worden.

Een bijzonder moment!
Ik zeg uw kind (en u) met een warm en trots hart gedag.
Hij/zij gaat de deur uit met het gevoel: Ik kan het!