Leer leren

Ik leer leren
Ieder kind, ieder mens leert. Dit beging al vanaf jongs af aan en hopelijk raak je nooit uitgeleerd. Er zijn steeds nieuwe dingen om te onderzoeken.
Het is vaak zo dat hiervoor een structuur is bedacht. Deze is terug te zien in ons huidige onderwijs. Daar zitten voordelen aan, genoeg!
Maar het wordt lastiger als het leren even niet zo goed lukt. We willen graag het beste voor ons kind en daar hoort een fijne schooltijd bij. Vriendjes maken, een prettige sfeer, nieuwe dingen leren, zelfvertrouwen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Deze zaken komen dan allemaal naar voren.
Tegenwoordig kijken we veel naar prestaties van kinderen en zijn scholen verplicht de cognitieve ontwikkeling goed te volgen en vast te leggen. Hierin worden ouders meegenomen. Nu leren kinderen veel meer dan dit op school en dit is net zo belangrijk. Hier ontstaat steeds vaker het gesprek over met leerkracht, ouders en kind. Een mooie ontwikkeling, want leren gaat over zoveel meer dan cognitie.

Extra steuntje in de rug
Leren vraagt veel van een kind. Het is niet voor niets dat kinderen soms erg moe zijn na een dag school. Maar ook tijdens spelen wordt er door kinderen geleerd. Hoe mooi is het om dit zaken met elkaar te combineren? Met de kennis die ik heb gaat dit eigenlijk als vanzelf. Het is voor mij haast een tweede natuur. Wanneer ik individueel met kinderen werk of in kleine groepjes, kan ik gericht af stemmen en onderzoeken wat wel en niet werkt. Deze tijd heeft een leerkracht niet. Ik kan hierin uitkomst bieden, een steuntje in de rug.

Meer dan cognitie
Er zijn tal aan voorbeelden te noemen over leren en wanneer iets lastig wordt. Vaak hangt het een samen met het ander.
Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, komt het moeilijker tot leren. Of als je moeite hebt met aandacht houden bij de les. Dan wordt het lastig om de tips van de juf of meester op te volgen. En executieve functies; wat zijn dat eigenlijk? Heb ik die dan nodig?
Executieve functies zijn zaken die samenhangen met: organiseren, leren plannen, doelgericht werken, werkgeheugen, regulatie van emoties, motivatie, reflectie enzovoorts. Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn om tot leren te komen. Deze leert een kind gedurende hun hele leven. Dit betekent echter niet dat wanneer iets wordt beheerst, deze vaardigheid is afgerond. Naarmate een kind ouder wordt, ontstaat hier meer verdieping in.
Dit blijft dus continu in ontwikkeling.
Leren is heel veel meer dan rekensommen of spellingsregels leren. Hierin kan ik helpen en kijken welke talenten uw zoon of dochter heeft om in te zetten en zo stap voor stap verder te komen in hun eigen ontwikkeling. Door steeds een stap te maken, ervaart uw kind weer ‘Ik kan het’.